Услуги

Обръщайки се към ЕЛАДОТ, Вие можете да разчитате на коректен екип с опит в проектирането, изграждането и поддръжката на всички видове електросъоръжения.

ЕНЕРГЕТИКА

ЕНЕРГЕТИКА

Енергетиката е промишлен отрасъл, включващ както добивни отрасли , така и големи естествени и изкуствени подсистеми, служещи за производство, преобразуване, разпределение ...

Още
ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ

ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ

Електрическата инсталация е съвкупност от проводници, електрически апарати и системи, изградена с цел да осигурява безопасно и надеждно разпределение на електрическата енергия&...

Още
ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ НА ЕНЕРГИЯ

ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ НА ЕНЕРГИЯ

Възобновяемата енергия е получена от източници, които се приемат за естествено възстановяващи се или за практически неизчерпаеми, т.нар. възобновяеми ресурси &nd...

Още
МЪЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ

МЪЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ

Мълниезащита се наричат мерките и системите за предпазване на обекти (сгради, съоръжения и открити пространства) от директни попадения и/ или вторичните въздействия на&nbs...

Още
РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

Всяка изградена елктропреносна мрежа или електрическо съоръжение рано или късно се нуждае от обновяване. По този начин се гарантира по-добрата експлоатация и загубите са сведен...

Още
МЕХАНИЗАЦИЯ

МЕХАНИЗАЦИЯ

Фирмата помещава собствена подемна и изкопна техника, в това число - комбинирани багери, челни товарачи, самосвали, валяци, автовишки, електровишки и камиони.

Още
ПРЕДПРОЕКТНИ ПРОУЧВАНИЯ ЗА ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ

ПРЕДПРОЕКТНИ ПРОУЧВАНИЯ ЗА ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ

Еладот може да предложи на своите клиенти пред-проектно проучване с помощта на което нашите контрагенти придобиват ясна представа какво ще се случи с тяхната инвестиция в годин...

Още
ИЗРАБОТВАНЕ НА МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ И ЕЛ.ТАБЛА

ИЗРАБОТВАНЕ НА МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ И ЕЛ.ТАБЛА

Еладот предлага на своите клиенти инженеринг, асемблиране и монтаж на ел. табла спрямо техните специфични нужди. 

Още
За нас

За нас

Проекти

Проекти