ПРЕДПРОЕКТНИ ПРОУЧВАНИЯ ЗА ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ

ПРЕДПРОЕКТНИ ПРОУЧВАНИЯ ЗА ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ

С професионализма на нашите служители, използвайки лицензиран софтуер, Еладот може да предложи на своите клиенти пред-проектно проучване с помощта на което нашите контрагенти придобиват ясна представа какво ще се случи с тяхната инвестиция в годините. 

Освен това, Еладот може да изготви за Вас идеен проект, стига да ни предоставите нужната информация за Вашия обект – УПИ, партида за консумация на електричество, скица на имота и нотариален акт.

За запитвания или повече информация, можете да се свържете с нас. 

За нас

За нас

Проекти

Проекти