РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

Всяка изградена елктропреносна мрежа или електрическо съоръжение рано или късно се нуждае от обновяване. По този начин се гарантира по-добрата експлоатация и загубите са сведени до минимум. Еладот предлага комплексна услуга, включваща проверка на обекта, анализ на моментното му състояние и отстраняване на всички рискови показатели. Така вие ще разполагате с перфектно функциониращи ел. мрежи и съоръжения, както и с обратна информация за извършените подобрения и обновявания. 

Ако имате нужда от повече информация или оферта, моля използвайте координатите за обратна връзка. 

За нас

За нас

Проекти

Проекти