МЪЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ

МЪЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ

Мълниезащита се наричат мерките и системите за предпазване на обекти (сгради, съоръжения и открити пространства) от директни попадения и/или вторичните въздействия на мълнии. Цялостната система е устроена да прихваща тези попадения и безопасно да провежда високото напрежение към земята. Повечето системи за мълниезащита са изградени от мълниеприемни гръмоотводни пръти, метални проводници и заземени електроди, които осигуряват ниско съпротивление за протичащия електрически ток в резултат на потенциалната разлика между електрическия заряд в облака и земята.

Като важна част от изграждането на повечето проекти, Еладот отделя нужното внимание на мълниезащитата, за да се избегнат поражения, причинени от мълниеактивна дейност.  

За повече информация - моля свържете се с нас! 

За нас

За нас

Проекти

Проекти