ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ

ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ

Електрическата инсталация е съвкупност от проводници, електрически апарати и системи, изградена с цел да осигурява безопасно и надеждно разпределение на електрическата енергия в бита и промишлеността.

Електрическите инсталации се делят на два основни вида, според предназначението:

  • слаботокови ел. инсталации
  • силнотокови ел. инсталации

В зависимост от мястото на изграждане ел. инсталациите, се делят на:

  • вътрешна ел. инсталация
  • външна ел. инсталация (открита инсталация)

Еладот отговаря на всички нормативни изисквания при изграждане на вътрешни и външни ел. инсталации, според Българското законодателство.

Изграждане на електроинсталации на:

  • Промишлени сгради
  • Индустриални обекти
  • Обществени сгради
  • Бизнес сгради 
  • Жилищни сгради

Свържете се с нас, за да получите повече информация за услугите ни или ни изпратете Вашето запитване!

За нас

За нас

Проекти

Проекти