За нас

ЕЛАДОТ е Дружество с ограничена отговорност създадено през 2004 г. Започва дейността си с изграждане на обекти от ниско, средно и високо напрежение, включващи монтаж на трасформаторни постове и съоръжения прилежащи към тях, въздушни и подземни кабелни линии, както и жилищни и индустриални ел инсталации. В годините на усилена работа, фирмата се доказа като партньор, който е изградил доверие към своите клиенти. От 2011 г. започва масово изграждане на възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/, като общата инсталирана мощност надхвърля 80 MWp. Предлагаме експертни решения за клиентите, гъвкавост и професионализъм.

СЕРТИФИКАТИ И УДОСТОВЕРЕНИЯ

ЕТАПИ НА РАБОТА

Ние ценим Вашето време

СРЕЩА

Заповядайте на работна среща в офиса на нашето дружество, за да обсъдим всички детайли по Вашия нов проект

ОГЛЕД

Нашите специалисти ще Ви посетят и ще извършат оглед на място, за да добием реална представа за проекта и да изчислим нужните параметри

ПЛАН

Като резултат спрямо огледа и срещата, заедно ще изберем най-доброто решение за Вас и Вашият проект

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Нашите специалисти ще създадат симулация на Вашия проект и ще Ви представим как ще изглежда и работи Вашият обект с реални изчисления и параметри

ПРОЕКТ

След симулацията нашата фирма ще израбти идеен или технически проект с подробни спецификации и може да ви съдейства за набавянето на необходимата документация от съответните институции

ИЗГРАЖДАНЕ

Нашият високо квалифициран персонал ще се погрижи за качественото изпълнение на Вашия обект, като го изгради спазвайки стриктно плана, проекта и всички договорени срокове

ПУСКАНЕ

След като нашите специалисти изградят всичко по проекта и проверят за правилното функциониране на всички системи Вашият обект ще бъде въведен в експлотация

ПОДДРЪЖКА

Предлагаме цялостна поддръжка от квалифициран персонал на всички изградени от нас системи и обекти

Услуги

Услуги

Проекти

Проекти